Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser tager udgangspunkt i de gode samarbejdsforhold og har derfor til hensigt at højne kvaliteten af samarbejdet mellem Philo Web Studio og kunden.

1. Generelt

For alle tilbud, fremvisninger og accepterede projekter gælder nedenstående aftalevilkår. Disse bekræftes ved indgåelse af abonnements- eller projektaftaler.

2. Betalingsbetingelser

Alle fakturaer skal betales indenfor 8 dage efter modtagelse. Ved tilfælde hvor fristen overskrides påregnes et gebyr som starter på kr. 150,-. Gebyret stiger med 50 % for hver overskridelse på 8 dage.

3. Copyright

Alt materiale produceret af Philo Web Studio ejes ligeledes af Philo Web Studio, indtil et projekt betragtes som afsluttet og betalt. Ved fremvisning af designoplæg til kunder eller samarbejdspartnere ligger alle rettigheder til materialerne hos Philo Web Studio.

Philo Web Studio fralægger sig et ethvert ansvar i forhold til brug af copyrighted materiale modtaget fra vores kunder. Herunder materiale som er modtaget fra kunden men lagt online af Philo Web Studio.

4. Abonnementsvilkår

Alle abonnementer hos Philo Web Studio betales i intervaller af 6 måneder. Den første regning omfatter altid betaling af første periode, oprettelsesgebyr samt eventuelle omkostninger ved flytning. Philo Web Studio tilbyder sine kunder forskellige typer af abonnementer hvorfor de enkelte vilkår altid er mere udførligt beskrevet i tilbuddet.

5. Tilbud og prisoverslag

Alle tilbud og prisoverslag relaterer sig til den altid medfølgende specifikation af opgaven. Under begge tilfælde kan prisen ændres, hvis tidsforbruget ligger væsentlig over eller under det estimerede. Dette er Philo Web Studio forpligtiget til at oplyse kunden når tidsoverskridelsen indtræffer.

6. Værneting og lovvalg

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale eller i forholdet mellem parterne skal afgøres efter dansk ret.

Kontakt os

  • Philo Web Studio
  • Spinderigade 11E, Kontor B14
  • DK-7100 Vejle
  • +45 26 82 90 99
  • Send os en mail