Intranet

"Et intranet kan styrke organisationens interne kommunikation og skabe vidensdeling på tværs af afdelinger."

Organisatorisk og forretningsmæssig sammenhængskraft

Med et intranet kan virksomheden skabe organisatorisk sammenhængskraft ved at skabe en platform til intern kommunikation og vidensdeling. Intranettet skaber en platform hvor virksomheden, eksempelvis ledelsen, kan kommunikere til og med de ansatte, og dermed skabe større intern integration. Det skaber en mulighed for at lave intern vidensdeling og derved opnå større sammenhængskraft og kontinuitet i virksomheden.intranet

Intranet er et værktøj til forretningsudviklnig, rapportering, kulturudvikling og dialog mellem de ansatte. Med intranettet skaber virksomheden en intern platform for kommunikation og samarbejde.

Platform til effektivisering

Et intranet kan også bruges som en platform til effektivisering af interne administrative opgave. IT-systemer har generelt enormt potentiale i forhold til at understøtte interne arbejdsgange ved at effektivisere og optimere.

Kontakt os

  • Philo Web Studio
  • Spinderigade 11E, Kontor B14
  • DK-7100 Vejle
  • +45 26 82 90 99
  • Send os en mail